granit

Laminam

Piaskowiec

Piaskowiec jest to zwięzła, drobnoziarnista skała osadowa. Znajduje zastosowanie jako surowiec w produkcji płyt okładzinowych, materiałów izolacyjnych i ściernych. Jest też wykorzystywany w przemyśle ceramicznym, szklarskim, hutniczym, jako tłuczeń drogowy (piaskowiec szarogłazowy), a także jako dekoracja. Piaskowiec powstaje w wyniku lityfikacji (cementacji) piasku pochodzącego z wietrzenia skał za pomocą spoiwa. Budowa od drobno do gruboziarnistej, ziarna wielkości 0,1–2 mm. Barwa od białej i szarej, poprzez żółtą i jasnobrązową po zieloną, czerwoną, brunatną i czarną.W skład piaskowca wchodzą jako szkielet ziarnowy kwarc, ortoklaz,  mikroklin, plagioklazy, muskowit, biotyt,  minerały ciężkie (magnetyt, ilmenit, cyrkon, granat, turmaliny, monacyt), glaukonit, okruchy skał, szczątki organiczne. Spoiwo może być kwarcowe, ilaste, żelaziste lub kalcytowe.

Polish English German Russian Spanish